PĘGLITY - wersja 02

PĘGLITY - wersja 02

Lokalizacja: Pęglity
Powierzchnia użytkowa: 300,0 m2
Faza: Koncepcja 02