GĄGŁAWKI

GĄGŁAWKI

Lokalizacja: Gągławki
Powierzchnia użytkowa: 450,0 m2
Faza: Projekt – 2016/17