NARWIK

NARWIK

Lokalizacja: Warszawa, Narwik
Powierzchnia użytkowa: 3000,0 m2
Faza: Projekt budowlany – 2015-2016