KLUKOWSKA

KLUKOWSKA

Lokalizacja: Warszawa, Klukowska
Powierzchnia użytkowa: 1650,0 m2
Faza: Projekt budowlany – 2015