LISIE ŁĄKI

LISIE ŁĄKI

Lokalizacja: Lisie Łąki
Powierzchnia użytkowa: 450,0 m2
Faza: Projekt – 2015