KORDECKIEGO

KORDECKIEGO

Lokalizacja: Warszawa
Powierzchnia użytkowa: 575,0 m2
Faza: Projekt budowlany – 2014