PIENIĘŻNEGO / STASZICA

PIENIĘŻNEGO / STASZICA

Lokalizacja: Olsztyn
Powierzchnia użytkowa: 1500,0 m2
Faza: Projekt koncepcyjny – 2012