DZWIERZUTY - FABRYKA

DZWIERZUTY - FABRYKA

Lokalizacja: Dzwierzuty
Faza: Projekt – 2012
W trakcie realizacji,
modernizacja i rozbudowa.