HOTEL ZGODY

HOTEL ZGODY

Lokalizacja: Warszawa, ul.Zgody
Powierzchnia użytkowa: 4340 m2
Faza: Projekt koncepcyjny – 2010
II nagroda